PASOS PARA A RECLAMACIÓN DAS PREFERENTES E SUBORDINADAS DE NOVAGALICIA BANCO

 

1. Solicitude da documentación á entidade bancaria, dirixindo un escrito á Atención ao cliente: así coñeceremos todos papeis /contratos do que pensabamos que era un plazo fixo,  que están firmados ou que posúe o banco.
 
2. Presentar na entidade bancaria  un escrito especificando o caso concreto: que o cliente pensaba que tiña un plazo fixo e que agora se atopou con un produto que non quería e que descoñecía (preferentes e subordinadas). Pode ser un documento xa redactado polo cliente, ou cubrirse nas follas de reclamación de Novagalicia Banco. O banco ten dous meses de plazo para respostar.
 
3. Si non hai resposta por parte de NGB ou ben esta non nos satisface, realizarase un escrito de reclamación ante a Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), escrito disponible na páxina web da entidade, adxuntando a reclamación realizada a NGB e a resposta recibida. Este organismo dispón de catro meses para poder contestar á nosa reclamación
 
4. AO MESMO TEMPO QUE AS RECLAMACIÓN NO BANCO: Reclamación ó Instituto Galego de Consumo, onde se redactará o caso particular.
Solicitude da Arbitraxe: De momento a solicitude de arbitraxe está sendo a única medida para conseguir a devolución do diñeiro (inda que solo un 20% dos afectados o conseguiron).
Pódese solicitar a Arbitraxe, e Novagalicia Banco pode aceptar ou non. Ata que o banco non acepta, e se acude á cita da arbitraxe, non se quedaría ligado efectivamente á arbitraxe. (DE momento en Galicia o 100% dos laudos arbitrales son positivos aos clientes= devolución do diñeiro).
Para a xente que é de fóra de Galicia, pode enviar a súa reclamación a través das oficinas de Correos a:  Instituto Gallego de Consumo:
Calle Gonzalo Torrente Ballester 1-5 Baixo - 15707
(Impresos da reclamación no Instituto Galego de Consumo  https://igc.xunta.es  )
 
 
 
Sempre se levarán dúas copias das reclamacións e pediremos o selado coa data de entrada do documento que presentemos para poder ter un documento que certifique as solicitudes e reclamacións. Este selo terá que ser ben visible.
 
NGB e o IGC teñen a obriga de facilitar unha folla de reclamación e de recoller e selar a copia que adxuntamos á atención ó cliente en calquera sucursal.
 
É preferible adxuntar coas reclamacións unha fotocopia dos D.N.I. dos afectados.
 
 

PREFERENTES FENOSA (comercializadas por Novagalicia Banco).

Pedir toda documentación al Banco (tienen 2 meses de plazo para entregarla).

Entregar en cualquier sucursal, y ellos tienen la obligación de remitirla al Servicio de Atención al Cliente. Quedarse con una copia de la reclamación entregada, en la que deben poner un sello con la fecha de entrega.

Carta de reclamación a Fenosa: Debéis adjuntar una copia del contrato (en la que se vean claros el número de cuenta y los datos del mismo), y una copia de la carta de reclamación que presentada al banco.

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. CIF; A-650667332

PLAZA DEL GAS Nº 1, 08003 BARCELONA

A la Atención de.: Sr Presidente de Gas Natural Fenosa

Enviar la carta certificada con acuse de recibo, para asegurarse que la reciben, y guardar ese acuse de recibo. La idea es que los de Fenosa reciban muchas cartas y así hacer presión para que nos den un canje o alguna solución.

Máis información en:

preferentes.webnode.es/news/reclamacion-preferentes-fenosa-e-novidades-sobre-as-mesmas/