A Frob anunciou a cuantía da quita media, pero inda non desvelou datos concretos. É un ROUBO MÁIS

23.03.2013 23:00

Este Venres 22 Marzo, o FROB confirmou a chegada da quita para preferentes e subordinadas.

Foi un anuncio a medias, xa que solo indicou a quita media, pero non determinou a quita concreta a aplicar a cada emisión de preferentes ou subordinadas. Eso sí, deixa claro que se vai impoñer automáticamente a todos os posuídores de preferentes e subordinadas, pero tampouco se sabe cando.

 

Para los tenedores de preferentes y subordinada perpertua de NCG, el FROB impondrá a la entidad la recompra de los instrumentos financieros con unos descuentos sobre el valor nominal resultantes de la aplicación de la metodología contenida en los planes aprobados por el FROB y Banco de España. Los descuentos dependerán de la naturaleza del instrumento, características y remuneración del mismo.

- El resultado final es un RECORTE MEDIO de:

-         43% para Participaciones Preferentes.

-         41% para deuda Subordinada Perpetua.

-         22% para deuda Subordinada con Vencimiento. El descuento saldrá de multiplicar el nº de meses, que van desde diciembre de 2012 a la fecha de caducidad del producto, por 1,5 %.

 

Como xa se comentara no seu momento, as preferentes e subordinadas cambiaranse por accións que non cotizan en bolsa, e por tanto significará cambiar os nosos aforros por un papel sen valor. Para “solucionar” este roubo, o Goberno propón que o Fondo de Garantía poderá mercar eses produtos para darlle liquidez aos aforradores estafados. E aquí ven un novo roubo,o : R.D ley 6/2013 de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión. Resulta máis que insultante o nome desta ley.

Segundo o Decreto aprobado polo Goberno de España, afírmase que:

A efectos de determinar el citado valor de mercado, el Fondo de Garantía de Depósitos solicitará la elaboración de un informe de experto independiente. El plazo para realizar la adquisición deberá ser limitado y se fijará por el propio Fondo”.

 

Por tanto ademais das quitas anunciadas, no caso de querer recuperar o diñeiro en efectivo, aplicarase unha nova quita que segundo a prensa de hoxe pode estar arredor do 10%.

 

Conclusión: Estafados polas Caixas Galegas, e agora outro robo por parte do Goberno.

E inda temos que seguir esperando nesta agonía os datos concretos das quitas, porque parece que de momento teñen medo a anuncialos.

 

Adxuntamos tanto a nota emitida polo FROB, como o Real Decreto aprobado polo BOE:

www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3199.pdf

frob.es/notas/20130322_Bankia_hibridos.pdf

 

Algunhas das noticias máis interesantes sobre o tema.

 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/03/23/frob-enreda-preferentes/0003_201303G23P2991.htm

https://www.farodevigo.es/galicia/2013/03/23/frob-estima-perdidas-700-millones-preferentes-ncg-recorte-medio-43/778822.html

https://www.farodevigo.es/galicia/2013/03/23/titulares-podran-vender-acciones-partir-junio-descuento-adicional/778824.html

https://economia.elpais.com/economia/2013/03/23/actualidad/1364054281_268473.html

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/03/22/derrama-impuesta-banca-dar-liquidez-preferentes-rondara-2000-millones/00031363957895716504159.htm

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/03/23/frob-enreda-preferentes/0003_201303G23P2991.htm